poniedziałek, 21 października 2019

Dynamika kiepskich tygodni na europejskich giełdach spada - co to oznacza dla nas?


Pół roku temu w ramach tego artykułu analizowaliśmy bardzo ciekawy wskaźnik, który jest tworzony poprzez cotygodniowe "głosowanie" 36 europejskich giełd (w tym naszej). Jeśli w danym tygodniu główny indeks giełdowy danej giełdy wzrósł (Polskę reprezentuje tu WIG20), to taka sytuacja odnotowywana jest jako głos na plus, jest nie to jest to głos na minus. Wynik, który otrzymujemy mówi nam o tym jaki odsetek europejskich giełd (nieważony obrotami) w danym tygodniu rósł. Następnie tak otrzymane dane pozbawiamy szumów i normalizujemy poprzez zastosowanie długoterminowych średnich ruchomych i rocznej dynamiki wskaźnika. Tak otrzymany wskaźnik pokazuje nam czy giełdy rozsiane po Europie są w hossie czy bessie.

poniedziałek, 14 października 2019

Światowa produkcja przemysłowa zaczyna się rozkręcać


Kilka miesięcy temu w lutym 2019 r. w tym artykule przyglądaliśmy się światowej produkcji przemysłowej, która wydawało się, że zaczynała formować dołek i przygotowywać się do wzrostu. Rozkład prawdopodobieństwa zachowania indeksu sWIG80 na podstawie zachowania w przeszłości wyglądał wtedy następująco:

poniedziałek, 7 października 2019

Co oznacza spadające PKB?


Od ponad roku dynamika PKB dla Polski spada. Nie oznacza to jednak, że obecnie jest niska. Wynosi aż +4,5% r/r to wynik lepszy od naszej długoterminowej średniej. Mimo to z perspektywy cykliczności wskaźnika jesteśmy obecnie w jego trendzie spadkowym. Dziś przyjrzymy się jak podobne zachowanie PKB w przeszłości przekładało się na przyszłe zachowanie giełdy.

poniedziałek, 30 września 2019

Niemieckie IFO dobrym prognostykiem naszej giełdy


Niemcy jako kraj silny gospodarczo i jednocześnie nasz sąsiad mają ogromny wpływ na zachowanie naszej giełdy. Okazuje się, że ich wskaźnik koniunktury w przemyśle (IFO) już po raz drugi dowiódł swojej skuteczności na żywym organizmie.

Po raz pierwszy zrobił to gdy na jego podstawie we wrześniu 2014 r. w ramach tego artykułu, na jego podstawie powstała prognoza mówiąca, że: "mamy ok. 80% szans na kontynuację bessy w najbliższych miesiącach". I rzeczywiście bessa trwała wtedy jeszcze 16 miesięcy, w czasie których indeks WIG stracił -23%:

poniedziałek, 23 września 2019

Światowa gospodarka wstaje z kolan bez Polski


OECD w ramach swoich wskaźników CLI ocenia perspektywy gospodarcze dla każdego z liczących się gospodarczo krajów świata. Patrząc na nie zbiorczo, zachowują się one bardzo cyklicznie, co pozwala szacować, w którym miejscu cyklu gospodarczego się znajdujemy, a więc też czy czeka nas hossa czy bessa na giełdzie. Próbkę swoich możliwości ten zbiorczy wskaźnik gospodarek całego świata dał w tym artykule z 16 lipca 2018 r., w którym na jego podstawie powstała prognoza mówiąca, że dołka bessy powinniśmy spodziewać się: "gdzieś pomiędzy listopadem 2018 r. i lutym 2019 r.". Oto jak potoczyły się dalsze losy naszej giełdy po tym artykule:

poniedziałek, 16 września 2019

Gdzie popłynęły pieniądze inwestorów?


Rynek akcji, w ostatnich latach przeżywa odpływ zainteresowania i pieniędzy przeciętnego inwestora. Widać to dobrze na wykresie aktywów zgromadzonych w akcyjnych funduszach inwestycyjnych:

poniedziałek, 9 września 2019

Co zwiastują zaostrzone kryteria kredytowe?


Narodowy Bank Polski co kwartał przeprowadza ankietę wśród kilkudziesięciu banków działających w Polsce. Jedno z pytań dotyczy tego, jak na przestrzeni ostatniego kwartału zmieniło się podejście danego banku do udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdzane jest czy dany bank zaostrzył czy rozluźnił kryteria kredytowe.
poniedziałek, 2 września 2019

Wyniki mojego portfela po 7 latach prowadzenia na żwyo


7 lat temu tym postem rozpocząłem eksperyment inwestycyjny, który później przerodził się w portfel inwestycyjny prowadzony w ramach Fundamentalnej. W jego ramach w każdy z ostatnich 364 weekendów dokonywałem rewizji portfela. Oto jak sobie poradził:

poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Zyski spółek prognostykiem zakończenia bessy


Niecałe 2 lata temu w październiku 2017 r. napisałem artykuł o podobnie brzmiącym tytule: "Zyski spółek prognostykiem zakończenia hossy". W jego ramach sprawdzałem czy na podstawie samych informacji o zyskach osiąganych przez spółki z GPW jesteśmy w stanie określić miejsce w cyklu gospodarczym, w którym aktualnie jesteśmy. Okazało się, że tak. Poniższy wykres pokazuje momenty, w których stworzony na potrzeby tamtego artykułu wskaźnik sugerował nadejście hossy (zielone elipsy) i bessy (czerwone elipsy):

poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Krzywa rentowności się odwróciła!

Po około półrocznym opóźnieniu w stosunku do początkowych szacunków wygląda na to, że krzywa rentowności obligacji USA się odwróciła. Jest to jeden z najbardziej wiarygodnych sygnałów dotyczących cykli makroekonomicznych wyższego rzędu, dlatego dziś przypomnimy sobie dlaczego krzywa rentowności w ogóle się odwraca i sprawdzimy, co obecna sytuacja mówi o przyszłości.