wtorek, 28 lipca 2020

Nadeszła bessa wyższego rzędu?


W grudniu 2018 r. w tym artykule zauważyliśmy ciekawą zależność pozwalającą szacować kiedy miałyby nadejść bessy wyższego rzędu. "Wyższy rząd" oznacza tu cykl, który trwa ok. 7-10 lat (w odróżnieniu od standardowego cyklu giełdowego trwającego ok. 3,5 roku). Zależność ta opierała się na różnicy w 3 miesięcznych stopach procentowych w USA i Strefie Euro. Wykres za tamtego artykułu pokazujący tę różnicę wyglądał tak:

poniedziałek, 20 lipca 2020

Wyniki moich uczniów po 5,5 roku - daj się nauczyć inwestowaćNiemal 6 lat temu na tym blogu powstał wpis
sugerujący, że abyśmy wiedzieli czy szkolenie, na którym byliśmy miało sens, powinniśmy sprawdzać, czy wiedza, którą na nim nabyliśmy przekłada się na nasze późniejsze wyniki inwestycyjne.

poniedziałek, 13 lipca 2020

Prognoza na podstawie inflacji żywności


W tym artykule z maja 2016 r. zauważyliśmy, że inflacja cen żywności jest wskaźnikiem o lepszej cykliczności niż standardowa inflacja. Na podstawie tej cykliczności powstała wtedy prognoza mówiąca, że:
  • Bardzo niska, spadająca inflacja żywności wyznacza dobry moment do zakupu akcji. 
  • Bardzo wysoka, rosnąca inflacja żywności wyznacza dobry moment do sprzedaży akcji. 
Odnośnie aktualnej sytuacji na tamten moment prognoza ta oznaczała, że "dołek bessy był za nami i następował czas na wzrosty".

Prognoza ta sprawdziła się rewelacyjnie na indeksie WIG:
poniedziałek, 6 lipca 2020

0% gospodarek z rosnącym sentymentem ekonomicznym!

Eurostat co miesiąc zbiera informacje z europejskich gospodarek odnośnie ich kondycji i perspektyw. W ramach wskaźnika ESI, przygląda się temu jak zmienia się nastrój:
  • w przemyśle
  • w budownictwie
  • w usługach
  • w handlu detalicznym
  • u konsumentów
Każdej z tych gałęzi wskaźnik ten nadaje odpowiednią wagę, aby następnie zbiorczo zamienić je na pojedynczą wartość liczbową mówiąca czy obecnie jest lepiej czy gorzej niż rok temu i o ile.

W dzisiejszym artykule zebrałem informacje o wartości wskaźnika ESI dla wszystkich krajów dla których jest zbierany na 25 lat wstecz, a następnie połączyłem je w jeden zbiorczy wskaźnik mówiący, jaki odsetek europejskich gospodarek ma obecnie lepszy sentyment ekonomiczny niż przed rokiem.