poniedziałek, 30 września 2019

Niemieckie IFO dobrym prognostykiem naszej giełdy


Niemcy jako kraj silny gospodarczo i jednocześnie nasz sąsiad mają ogromny wpływ na zachowanie naszej giełdy. Okazuje się, że ich wskaźnik koniunktury w przemyśle (IFO) już po raz drugi dowiódł swojej skuteczności na żywym organizmie.

Po raz pierwszy zrobił to gdy na jego podstawie we wrześniu 2014 r. w ramach tego artykułu, na jego podstawie powstała prognoza mówiąca, że: "mamy ok. 80% szans na kontynuację bessy w najbliższych miesiącach". I rzeczywiście bessa trwała wtedy jeszcze 16 miesięcy, w czasie których indeks WIG stracił -23%:

poniedziałek, 23 września 2019

Światowa gospodarka wstaje z kolan bez Polski


OECD w ramach swoich wskaźników CLI ocenia perspektywy gospodarcze dla każdego z liczących się gospodarczo krajów świata. Patrząc na nie zbiorczo, zachowują się one bardzo cyklicznie, co pozwala szacować, w którym miejscu cyklu gospodarczego się znajdujemy, a więc też czy czeka nas hossa czy bessa na giełdzie. Próbkę swoich możliwości ten zbiorczy wskaźnik gospodarek całego świata dał w tym artykule z 16 lipca 2018 r., w którym na jego podstawie powstała prognoza mówiąca, że dołka bessy powinniśmy spodziewać się: "gdzieś pomiędzy listopadem 2018 r. i lutym 2019 r.". Oto jak potoczyły się dalsze losy naszej giełdy po tym artykule:

poniedziałek, 16 września 2019

Gdzie popłynęły pieniądze inwestorów?


Rynek akcji, w ostatnich latach przeżywa odpływ zainteresowania i pieniędzy przeciętnego inwestora. Widać to dobrze na wykresie aktywów zgromadzonych w akcyjnych funduszach inwestycyjnych:

poniedziałek, 9 września 2019

Co zwiastują zaostrzone kryteria kredytowe?


Narodowy Bank Polski co kwartał przeprowadza ankietę wśród kilkudziesięciu banków działających w Polsce. Jedno z pytań dotyczy tego, jak na przestrzeni ostatniego kwartału zmieniło się podejście danego banku do udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdzane jest czy dany bank zaostrzył czy rozluźnił kryteria kredytowe.
poniedziałek, 2 września 2019

Wyniki mojego portfela po 7 latach prowadzenia na żwyo


7 lat temu tym postem rozpocząłem eksperyment inwestycyjny, który później przerodził się w portfel inwestycyjny prowadzony w ramach Fundamentalnej. W jego ramach w każdy z ostatnich 364 weekendów dokonywałem rewizji portfela. Oto jak sobie poradził: