poniedziałek, 28 października 2019

Pokrycie kapitalizacji jako wskaźnik cyklu koniunkturalnego

2 lata temu w listopadzie 2017 r. w tym artykule przeanalizowaliśmy nowy / stary wskaźnik. Stary dlatego, że opierał się na dobrze znanej koncepcji wskaźników wartości rynkowej jak np. C/Z. Nowy dlatego, że wprowadzał ulepszenia takie jak:
  • Zastosowanie realnych zysków (przepływy operacyjne), a nie tych zadeklarowanych na papierze (zysk netto).
     
  • Odwrócenie ułamka zgodnie z zasadami z tego artykułu, co dało znacznie lepszy do analizy przebieg krzywej.
     
  • Zastosowanie wskaźnika w wersji 2 letniej zamiast standardowej rocznej, dla zwiększenia jego wiarygodności.
Sumarycznie powstał z tego wskaźnik, który nazwaliśmy pokryciem kapitalizacji (ponieważ informuje o tym w jakim stopniu rynkowa wartość spółki czyli jej kapitalizacja jest pokryta przez gotówkę otrzymywaną z podstawowej działalności spółki). 
poniedziałek, 21 października 2019

Dynamika kiepskich tygodni na europejskich giełdach spada - co to oznacza dla nas?


Pół roku temu w ramach tego artykułu analizowaliśmy bardzo ciekawy wskaźnik, który jest tworzony poprzez cotygodniowe "głosowanie" 36 europejskich giełd (w tym naszej). Jeśli w danym tygodniu główny indeks giełdowy danej giełdy wzrósł (Polskę reprezentuje tu WIG20), to taka sytuacja odnotowywana jest jako głos na plus, jest nie to jest to głos na minus. Wynik, który otrzymujemy mówi nam o tym jaki odsetek europejskich giełd (nieważony obrotami) w danym tygodniu rósł. Następnie tak otrzymane dane pozbawiamy szumów i normalizujemy poprzez zastosowanie długoterminowych średnich ruchomych i rocznej dynamiki wskaźnika. Tak otrzymany wskaźnik pokazuje nam czy giełdy rozsiane po Europie są w hossie czy bessie.

poniedziałek, 14 października 2019

Światowa produkcja przemysłowa zaczyna się rozkręcać


Kilka miesięcy temu w lutym 2019 r. w tym artykule przyglądaliśmy się światowej produkcji przemysłowej, która wydawało się, że zaczynała formować dołek i przygotowywać się do wzrostu. Rozkład prawdopodobieństwa zachowania indeksu sWIG80 na podstawie zachowania w przeszłości wyglądał wtedy następująco:

poniedziałek, 7 października 2019

Co oznacza spadające PKB?


Od ponad roku dynamika PKB dla Polski spada. Nie oznacza to jednak, że obecnie jest niska. Wynosi aż +4,5% r/r to wynik lepszy od naszej długoterminowej średniej. Mimo to z perspektywy cykliczności wskaźnika jesteśmy obecnie w jego trendzie spadkowym. Dziś przyjrzymy się jak podobne zachowanie PKB w przeszłości przekładało się na przyszłe zachowanie giełdy.