poniedziałek, 29 lutego 2016

Jak uzyskać wgląd w wyniki spółek przed publikacją raportów?Kluczem do dobrej oceny spółki jest prognoza jej przyszłych zysków. Gdybyśmy wiedzieli ile spółka zarobi w danym kwartale, jeszcze przed publikacją jej raportu finansowego, dałoby nam to znaczną przewagę inwestycyjną.

Pewne oszacowanie przyszłych zysków daje nam analiza fundamentalna (np. spółki, które od kilku kwartałów zwiększają zyski, mają tendencję do robienia tego nadal). Idealnie byłoby jednak mieć dostęp do danych na temat każdej transakcji dokonywanej przez spółkę, kontaktów z każdym kontrahentem itp. Niestety takich danych żadna spółka nie ujawni (a już na pewno nie przed publikacją raportu finansowego).

Jest jednak sposób na oszacowanie zysków, który pozostaje poza kontrolą właścicieli spółki. Dokładniej chodzi o kursy walut i ceny surowców.

poniedziałek, 22 lutego 2016

Baltic Dry Index jako wskaźnik hossy i bessy


Baltic Dry Index (BDI) to popularny wskaźnik cen przewozu surowców drogą morską. W teorii jego zdolności prognostyczne wynikają z tego, że przewóz surowców jest jednym z pierwszych następstw wzmożonej liczby zamówień na końcowy produkt. Oznacza to, że BDI powinien sygnalizować zmiany znacznie szybciej niż np. PKB przez co może przydać się też do przewidywania zachowania giełdy.

poniedziałek, 15 lutego 2016

10 najlepszych spółek dywidendowych na 2016 r.

Dywidenda jest jednym z najlepszych narzędzi do oceny tego czy na rynku jest tanio czy drogo. Ładnie widać to na wykresie pokazującym średnią dywidendę wypłacano na GPW w ciągu ostatnich 15 lat.
poniedziałek, 8 lutego 2016

PKB Polski, a program 500+PKB Polski jest mocno powiązane z naszą giełdą i podobnie jak ona, przeżywa cykliczne hossy i bessy. Średnia długość jednego cyklu pokrywa się z giełdowym i wynosi ok. 3,5 roku. Ładnie widać to na poniższym obrazku:
poniedziałek, 1 lutego 2016

Czy złoto jest droższe od srebra?


Metale szlachetne są notowane na światowych giełdach od wielu dziesięcioleci. Jako, że ich podstawowe funkcje są zbliżone (przechowywanie wartości, zastosowanie w przemyśle), to myślę, że nikogo nie zdziwi fakt, że ich ceny są ze sobą dość mocno powiązane. Oto wykres porównujący ceny złota i srebra w ciągu ostatnich 50 lat: