poniedziałek, 17 grudnia 2018

Kiedy sprzedać spółkę z portfela - test


Tworząc strategie inwestycyjne najwięcej uwagi poświęcamy temu jaką spółkę wybrać do portfela. To zrozumiałe, bo element ten jest najważniejszy. Zwykle staramy się jednak pamiętać też o ustaleniu, co będziemy uznawać za kryterium sprzedaży spółki z portfela. Ostatnio jeden z uczestników listopadowego szkolenia zapytał mnie, czy możliwe byłoby pominięcie konieczności regularnego śledzenia sygnałów sprzedaży. To pozwoliłoby nam np. na początku roku zakupić portfel spółek i trzymać je np. przez 12 miesięcy, po których dokonalibyśmy pierwszej rewizji portfela.
poniedziałek, 10 grudnia 2018

Test wskaźnika - stosunek gotówki spółki do jej kapitalizacji na giełdzie


Dobrze wiemy, że inwestorzy giełdowi potrafią bardzo skrajnie wyceniać spółki, od euforii, do paniki. Najprostszym przykładem są tu spółki, które choć generują regularne zyski i nie są bezpośrednio zagrożone bankructwem, to są wyceniane znacznie poniżej wartości księgowej
(C/WK < 1). Oczywiście taka wycena może mieć realne uzasadnienie, np. pod postacią zbliżającego się końca dużego kontraktu, na którym spółka zarabiała, ale może też być reakcja typowo emocjonalną na PR spółki.

wtorek, 4 grudnia 2018

Bessa wyższego rzędu - jeszcze nie teraz


Analizując sytuację makroekonomiczną zwykle skupiamy się na standardowych 3,5 rocznych cyklach hossa bessą. Co jakiś czas jednak staramy się wyjrzeć poza ten horyzont i zobaczyć, w którym miejscu nieco większych cykli się znajdujemy. Ostatnio temat ten poruszaliśmy w artykule analizującym, czy to możliwe, że w Polsce będzie hossa, jeśli w USA czai się potężna bessa oraz tym stawiającym tezę, kiedy FED sprowadzi z powrotem kryzys odsunięty w czasie dzięki programom QE. Dziś pozostaniemy w tym nurcie, a jako wskaźnika użyjemy stóp procentowych.

Poniższy wykres pokazuje jak kształtowały się stopy procentowe w USA (niebieska linia) i w strefie Euro (czerwona linia).