poniedziałek, 26 marca 2018

Alternatywne podejście do szukania perełek na giełdzie.


Wyobraź sobie, że spółka którą się interesujesz od kilku kwartałów delikatnie lecz konsekwentnie notuje coraz mniejszy zysk netto. Do tego w aktualnym kwartalne musiała dokonać odpisu aktualizacyjnego, który dodatkowo dość mocno zmniejszył aktualny zysk netto. Jednocześnie spółka ponosi olbrzymie koszty związane z nowymi inwestycjami, których koszty, jak się właśnie okazało, wzrosły o 30% w stosunku do pierwotnych założeń, w związku ze wzrostem cen maszyn, które trzeba było zakupić. Nowa inwestycja nie będzie generować żadnych przychodów co najmniej jeszcze przez kolejne 2 lata. To sprawiło, że choć do tej pory spółka uznawana była za stabilnie dywidendową, zarząd postanowił wstrzymać wypłaty dywidend nie tylko na ten rok, ale najprawdopodobniej również na kolejne 2 lata. Na dodatek w wyniku ostatnich turbulencji spółka zostaje usunięta z indeksu sWIG80, w którym do tej pory była. To zmniejsza jej prestiż i ewentualne zainteresowanie ze strony funduszy inwestycyjnych.

poniedziałek, 19 marca 2018

5 sposobów na zarabianie w czasie bessy.

Obecnie na GPW panuje bessa. Dobrym potwierdzeniem tego jest chociażby poniższy wykres pokazujący momenty, gdy indeks WIG tworzył nowe 8 miesięczne minimum.
poniedziałek, 12 marca 2018

Co stopa dywidendy mówi o przyszłości na giełdzie?


Ocenę tego czy dany moment jest dobry do inwestowania można sprowadzić do porównania aktualnej zyskowności spółek z oczekiwaniami inwestorów co do tej zyskowności w przyszłości.
  • Jeśli oczekiwania co do przyszłości znacznie przekraczają obecne wyniki spółek, to jest to okolica dobra do sprzedaży.
     
  • Jeśli oczekiwania co do przyszłości są niewielkie w stosunku do obecnych wyników, to jest to dobra okolica do robienia zakupów.
W teorii brzmi to banalnie. W praktyce jednak o obecnych wynikach spółek dowiadujemy się z opóźnieniem, a miar przyszłych oczekiwań inwestycyjnych jest sporo i zależnie od tej, którą wybierzemy, możemy otrzymać inne wskazanie, co utrudnia analizę.

poniedziałek, 5 marca 2018

Amerykańskie obligacje znów tańsze od akcji?


Rząd USA co miesiąc publikuje informacje związane z handlem obligacjami i akcjami USA pomiędzy obywatelami / instytucjami USA, a obywatelami / instytucjami pozostałych krajów. Dziś przyjrzymy się ciekawym zależnościom, które można w tych danych znaleźć.

Pierwszy wykres pokazuje jak do zakupów amerykańskich obligacji podchodziły zagraniczne banki centralne na przestrzeni ostatnich 25 lat.