wtorek, 22 lutego 2022

Ile krajów na świecie podnosi stopy procentowe?


Co jakiś czas na tym blogu zamiast patrzeć na pewien wskaźnik bezpośrednio powiązany z Polską urządzamy ogólnoświatowe "głosowanie", w którym każdy kraj może się "wypowiedzieć" na temat kondycji swojej gospodarki za pośrednictwem tego samego wskaźnika. W ten sposób, wykorzystując fakt, że gospodarki różnych krajów są ze sobą powiązane, uzyskujemy szerszy obraz kondycji makroekonomicznej świata.
wtorek, 15 lutego 2022

Indeks Rekomendacji zapowiada spadki


Indeks Rekomendacji to wskaźnik mierzący jak bardzo giełdowi analitycy chętni są do wystawiania spółkom rekomendacji zakupu. Jak można się domyślać, skłonność ta zmienia się w zależności od tego jakie są ogólnorynkowe nastroje.
poniedziałek, 7 lutego 2022

Europejskie Indeksy giełdowe po raz kolejny zebrały się na głosowaniu


AD European Markets ratio
to syntetyczny wskaźnik mierzący szerokość rynku na poziomie ogólnoeuropejskim. Działa na zasadzie głosowania, w którym każdy kraj (poprzez zachowanie swojego kluczowego indeksu giełdowego) może oddać głos za tym, że w danym momencie są u nie wzrosty lub spadki. Głosy te są każdego tygodnia zbierane, a następnie zamieniane na wykres pokazujący jak zmienia się odsetek krajów doświadczających wzrostów.