wtorek, 29 marca 2022

Zanotowaliśmy rekrodowy rozdźwięk pomiędzy teraźniejszością, a oczekiwaniami na przyszłość

 GUS co miesiąc zbiera dane na temat tzw. ufności konsumenckiej. Jest to wskaźnik oparty na subiektywnych odczuciach ankietowanych gospodarstw domowych, pozwalający oszacować jak zmienia się podejście konsumentów do otaczającej ich rzeczywistości gospodarczej. Wskaźnik ten zbierany jest w dwóch wersjach. Raz jako "bieżąca" ufność, a raz jako ufność "wyprzedzająca". Jak nietrudno się domyślić, jeden jest miarę postrzegania obecnej sytuacji, a drugi dotyczy tego w jakich barwach konsumenci widzą przyszłość.

Zestawiając oba te wskaźniki w jedną całość możemy stworzyć wskaźnik mierzący nadwyżkę wyprzedzającej ufności konsumenckiej na bieżącą, który pozwala wyłuskać okresy skrajnego rozdźwięku pomiędzy obecnym stanem rzeczy, a oczekiwaniami na przyszłość. Okazuje się, że rozdźwięk ten ma całkiem niezłą zdolność prognostyczną w stosunku do tego co dzieje się na GPW i dokładnie na tym skupimy się w dzisiejszym wpisie.

wtorek, 22 marca 2022

EV/EBIT uwiarygodniony


Jak pewnie większość z Was zauważyła, mam szczególny sentyment do wskaźników makroekonomicznych opartych na uśrednianiu głosowania kilkudziesięciu / kilkuset różnych punktów widzenia, w jeden spójny obraz. Nie wynika on jednak z moich prywatnych preferencji, a jedynie z obserwacji jak skuteczne tego typu podejście może być w prognozowaniu przyszłości.
wtorek, 15 marca 2022

Odsetek rosnących gospodarek spadł ze 100% do 65%. Co to oznacza?

W sierpniu 2021 r. na podstawie jednego z bardziej wiarygodnych wskaźników makroekonomicznych "Growing Countries", który w tamtym czasie osiągnął swoją maksymalną możliwą wartość (100%), prognozowaliśmy, że: mamy jeszcze co najmniej 3 miesiące spokoju, po których ryzyko pojawienia się bessy znacząco wzrośnie.

I rzeczywiście, jak się potem okazało, bessa, w ramach której jesteśmy obecnie rozpoczęła się w listopadzie 2021 r.:

wtorek, 8 marca 2022

Strategie Kirkpatricka lekarstwem na trudne czasy


Czasem wydaje nam się, że aby skutecznie poruszać się po rynku, musimy na bieżąco śledzić doniesienia ze świata i równie szybko je interpretować. 8 lat temu w tym wpisie zaprezentowałem jedną z metod inwestowania długoterminowego, nie wymagającą ciągłego analizowania sytuacji rynkowej. Opiera się ona na strategii inwestycyjnej Charlesa Kirpatricka, którą opisał w swojej książce z 2008 r. W ostatnich latach wielokrotnie weryfikowaliśmy tę strategię na "żywym" rynku, na danych wejściowych nieznanych autorowi i rezultaty są oszałamiające. Dziś sprawdzimy, na ile strategia ta pozostaje skuteczna w obliczu niespodziewanych, niecyklicznych, negatywnych zdarzeń, takich z jakimi mamy do czynienia obecnie.
wtorek, 1 marca 2022

Jak wojna wpływa na PKB i Inflację


Wojna jest czymś okropnym i jako ogół ludzi staramy się jej unikać. Jednocześnie spojrzenie na historię ludzkości ujawnia, że jest ona czymś co cyklicznie do nas wraca. Ta "powtarzalność" konfliktów zbrojnych, przykuła uwagę badaczy z różnych ośrodków, którzy postanowili sprawdzić czy pomimo tego, że każda wojna jest inna, to czy potraktowane zbiorczo, posiadają one jakiś wspólny mianownik z punktu widzenia wpływu na światową gospodarkę. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się bliżej takim analizom i wnioskom z nich płynącym.